Genre: Historical

Sub
Jigokuraku

Jigokuraku

Released: 2023
Sub
Nokemono-tachi no Yoru

Nokemono-tachi no Yoru

Released: 2023
Sub
Revenger

Revenger

Released: 2023
Sub
Bai Lian Feisheng Lu

Bai Lian Feisheng Lu

Released: 2023
Sub
Wu Geng Ji 4th Season Part 2
Sub
Shixiong A Shixiong

Shixiong A Shixiong

Released: 2023
Dub
Vinland Saga Season 2 (Dub)
Sub
Dan God Season 2

Dan God Season 2

Released: 2023
Dub
Jigokuraku (Dub)

Jigokuraku (Dub)

Released: 2023
Sub
Lian Qi Shi Wan Nian

Lian Qi Shi Wan Nian

Released: 2023
Sub
Ta Bu Dang Nuzhu Hen Duo Nian
Sub
Hua Jianghu: Bu Liang Ren VI
Sub
Starting With a Penny

Starting With a Penny

Released: 2023
Sub
Yishi Zhi Zun

Yishi Zhi Zun

Released: 2023
Sub
I Can Have Infinite Epiphanies